ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖު ފްލައިޓުތައް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ހައްޖަށްދާ ހައްޖާޖީން، ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގެންގޮސް، އަދި އެނބުރި ރާއްޖެ ގެންނާނެ އެއާލައިނެއް ހޯދުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ހައްޖު...

6 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން