LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ދޯންޏަކާއި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މަސްދޯންޏަކާއި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިއަދު ބުނީ މާލެ އަތޮޅު ރަންނާޅި ކައިރީގައި ހިނގި އެ ހާދިސާގައި ދޯންޏަށް ބޮޑެތި...

  1 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
  5 ކޮމެންޓު
  10 މިނެޓް 49 ސިކުންތު ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  9 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  12 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
  ކޮލަމް