LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ހަނގުރާމައަށް ދަނީ ކީއްވެ؟

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޒުވާނުން ވަނީ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ސޫރިޔާއަށް ގޮސްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޒުވާނުން ވަނީ މަރު ވެސް ވެފަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މި އޮއިވަރު އޮތީ މިހެންނެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން...

  1 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  19 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
  ވާހަކަ
  2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
  ޓެކްނޮލޮޖީ