LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR

އެސްއީޒެޑް ބިލް ފާސްވުމުގެ އުފަލުގައި މެމްބަރުންނަށް ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) ބިލް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދެ ކަނބަލުން ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި އެވެ. ސްޓެލްކޯގެ...

  7 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
  12 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  13 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
  4 ކޮމެންޓު
  ކުޅިވަރު
  15 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
  7 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  18 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  19 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  19 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
  5 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  21 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
  12 ކޮމެންޓު
  ވާހަކަ
  1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
  15 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
އިއުލާން