LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބު ލަތީފާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބު ލަތީފާ ގާސިމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. ކުރީގެ ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުގެ ވެރިކަމުގައި...

  11 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  14 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  23 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  24 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
  ރިޕޯޓް