ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

އެމްޑީޕީން މަގުތަކަށް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ މިއަދު ވެސް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ މިއަދު ވެސް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި މިއަދު އާއްމުކޮށްފައިވާ ދިގު...

51 މިނެޓް 5 ސިކުންތު ކުރިން

އޮންލައިން ޕޯލް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖެއިން މިފަހަރު ބޭނުން ކުރަން ރަނގަޅީ ކޮން ޝިއާރެއް؟

މިފަހަރު ވެސް ތައްޓަށް19% - 359 votes
ފޯރީގައި ތައްޓަށް20% - 370 votes
އާ އުންމީދަކާ އެކު ދިވެހިން ތައްޓަށް61% - 1153 votes