ތުރުކީން ޣައްޒާއަށް ފޮނުވި އެހީގެ ކޮންޓެއިނަރެއް އިސްރާއީލުން ހިފަހައްޓައިފި

އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ތުރުކީގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޮނުވި އެހީގެ ތަކެތި ހުރި ކޮންޓެއިނާއެއް އިސްރާއީލުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. އިސްރާއީލުގެ...

  2 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  44 މިނެޓް 11 ސިކުންތު ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  50 މިނެޓް 59 ސިކުންތު ކުރިން
  ދުނިޔެ
  58 މިނެޓް 55 ސިކުންތު ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  5 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  6 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  6 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
  16 ކޮމެންޓު
  ރިޕޯޓް
  17 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  17 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ވާހަކަ
  18 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
  2 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  19 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  19 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
  5 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  1 ދުވަސް 19 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
އިއުލާން