LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ޔޫކްރެއިންގައި ގެއްލުނު ދިވެއްސަކު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ޔޫކްރެއިނަށް ކިޔަވަން ގޮސް ހުރި ދިވެހި ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ޒަހަމްތަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ. ސަން އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން 21 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާގެ އާއިލާ މީހަކު...

  3 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
  5 ކޮމެންޓު
  40 މިނެޓް 48 ސިކުންތު ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  8 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  10 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
  ސިއްހަތު