LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

އިންޖީނުގެ ހޫނު ވައިން އުފެއްދި ފެން ގުޅީގެ ގެތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

އިންޖީނުގެ ހޫނުވައި ބޭނުންކޮށްގެން ކ. ގުޅީ ސްޓެލްކޯ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަކުއިއާ ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން އުފެއްފި ސާފު ބޯފެން އެ ރަށުގެ ގެތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭން ފަށައިފި ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި...

  40 މިނެޓް 27 ސިކުންތު ކުރިން
  6 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
  ޓެކްނޮލޮޖީ
  7 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
  ވިޔަފާރި
  16 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ