LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ދަރުމަވެރިން ނުކުތުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށާއި ޒުވާނުންނަށް ކުރަމުން ގެންދާ ޒިސްމާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުން ނުކުމެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

    6 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
    7 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
    ކޮލަމް
    18 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
    ޓެކްނޮލޮޖީ