އިސްރާއިލް ބޮއިކޮޓް ކުރަން ނިންމުމުން އަލްޖަޒީރާގައި ރާއްޖެއަށް ތައުރީފުކޮށްފި

ޒައަނިސްޓް އިސްރާއީލުގައި އުފައްދާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުން މަނާ ކުރުމަށާއި އެ ގައުމާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ތިން އެއްބަސްވުމެއް އުވާލުމަށް ނިންމުމުން...

  10 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
  34 ކޮމެންޓު
  10 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  10 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  13 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  17 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
  6 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  18 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
  4 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  19 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން
  1 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  19 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން
  4 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
އިއުލާން