އަހަރެމެން މިތަނުން ސަލާމަތްވާން ޖެހޭ

ވެރިރަށް މާލެ މިހާރު ވެފައިވަނީ އެމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ބޮލުގެ ރިހުމަކަށެވެ. އަލަށް މާލެ އަންނަ މީހަކު މިރަށް ސިފަކުރާ ނަމަ ބުނާނީ މިއީ ގަދަ އަޑުފަށްގަނޑަކާއި ހޫނު ވައިގަނޑެއް ކަމަށެވެ. އެހެން...

  2 ގަޑި 24 ސިކުންތު ކުރިން
  37 މިނެޓް 54 ސިކުންތު ކުރިން
  ދުނިޔެ
  14 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
  6 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  14 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
  9 ކޮމެންޓު
  ވާހަކަ
  14 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން
  12 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  17 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  18 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  21 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
  12 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  23 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
  8 ކޮމެންޓު
  މުނިފޫހިފިލުވުން
  23 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން
  13 ކޮމެންޓު
  ވިޔަފާރި
  1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
  6 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
  ޚަބަރު
  2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
އިއުލާން