LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުމެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް ފަތުރަނީ ދޮގު ހަބަރެއް: އެމްއެންޑީއެފް

މިހާރު މާލެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ސިފައިން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ކުރިމަތިލުމެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށް...

  4 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
  18 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
  ޚަބަރު
  1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
  ވާހަކަ
  1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
  ވިޔަފާރި