ގަހަކުން ވެއްޓި ފުވައްމުލަކުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގަހަކުން ވެއްޓި ފުވަމުލަކުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު ދަނބު ގަހަކުން ވެއްޓި މަރުވެފައި ވަނީ އެރަށު ފުނާޑުއަވަށު، ހިރިގާ، ފަރީދު އަހްމަދު، 26، ކަމަށެވެ. އޭނާ...

  2 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
  4 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
  6 ކޮމެންޓު
  ވާހަކަ
  15 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
  12 ކޮމެންޓު
  ޚަބަރު
  15 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
  3 ކޮމެންޓު
  ދުނިޔެ
  24 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
  8 ކޮމެންޓު
  ރިޕޯޓް
  1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
  6 ކޮމެންޓު
  ރިޕޯޓް
އިއުލާން