LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން މަރުގެ ހުކުމް އައި މީހުންނާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން އުނދަގޫވި: މައުމޫނު

ރާއްޖޭގައި 1988 ވަނަ އަހަރު ކުރި ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި މީހުންގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ވެރިކަމުގައި ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން...

  4 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
  4 ކޮމެންޓު
  22 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
  ޚަބަރު