LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ސާކް ސަމިޓަށް ފަހު ‏ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މާލެ ‏‏ވަޑައިގެންފި‏

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރަހީމް، 18 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނޭޕާލަށް ‏ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު...

  7 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
  9 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
  ވާހަކަ
  11 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
  ބޭރު ކުޅިވަރު
  15 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު
  16 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
  ކުޅިވަރު