ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ގުރުނަގަން މިއަދު ފަށަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފްލެޓުތައް -- ސަން ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ

ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ގުރުއަތުނެގުން މިއަދު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނީ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް ފެތޭގޮތަށް، ފްލެޓުތަކުގެ ގުރުނެގުން މިއަދު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީ އަށް މިވަގުތު ލިބިފައިހުރި ލިސްޓުތަކަށް މިއަދުގެ 13:00 އިން ފެށިގެން ގުރުނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް (H7), ސިވިލް ސާވިސް ކެޓަގަރީ، އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ހާއްސަ (H6), 18 އަހަރާއި 41 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ (H7), މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ (H8)، މާލޭ ދަފްތަރު ކެޓަގަރީ (H9) އަދި ފުލުހުންގެ ކެޓަގަރީ އިން ލިބިފައިވާ ލިސްޓަށް ގުރުނަގާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުންގެ ލިސްޓު ފިޔަވައި ދެންހުރި ލިސްޓުތަކަކީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އިން ވެރިފައިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށައި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ގުރުނަގާނީ އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ތަރުތީބުން ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ބުންޏެވެ.

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރަތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓުލިވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 5،603 މީހެއްގެ ގުރުއަތުލުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ. 6،720 ފްލެޓު ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު ފްލެޓުތަކުގެ އެގްރިމެންތު ޑްރާފްޓު މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 14 އިން ފެށިގެން ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރަން ފަށާނެ ކަމަށާއި މަސްދުވަސްތެރޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފްލެޓުތަކުގައި ކުލަލައި، ޓައިލްސް ޖެހުމާއި ކޮޓަރި އަދި ފާހާނާތަކުގެ ދޮރު ހަރުކުރުމާއި ބޮކި ފަންކާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ފްލެޓު ލިބޭ މީހުން އަމިއްލައަށެވެ.

ފްލެޓު ހަވާލު ކުރުމަށް ފަހު އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ކުލި ނުހިނގާ ގޮތަށް ތިން މަސް ދޭން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ކުއްޔަކީ މެއިންޓެނެސް އާއެކު 8،500 ރުފިޔާ އެވެ.

comment ކޮމެންޓް