މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެމިލީސްއިން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ!

އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެމެލީގެ އައުޓްލެޓުން 26 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ -- ފޮޓޯ / އުރީދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެމިލީސްގެ ރެސްޓޯރެންޓުން 26 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ސިމިލީސްއިން ތައްޔާރުކުރާ ޗީޒް އަދި ޗޮކްލެޓް ފޮންޑިއުއިން 26 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެން ދާނީ ހަމައެކަނި ސެމިލީސްގެ މާލޭ އައުޓްލެޓުންނެވެ. އެތަން ހުންނަނީ މަޖީދިއްޔާ ފުރަގަހުގައެވެ.

ސެމިލީސްގެ މާލޭގެ އައުޓްލެޓް ތަކުން ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެން ދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް