ފަހުގެ ޚަބަރު

މަސްވެރިކަމުގައި އުޅުނު އުޅަނދެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައިއޭޖީ އަށް 8.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ދިރާގު ޓީވީ ފީ ހިލޭ ކޮށްދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދަމާސްގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްއެސްސީ އިން ހިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމުގައި އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ

ނައިބު ރައީސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

އޭލެވްލްއާއި ޖީސީއެސްއީގެ ނަތީޖާތައް ގްރޭޑް ކުރާނީ ޓީޗަރުން

ޔާރާއެ ލޯބިދޭށޭ... 15

ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ