ފަހުގެ ޚަބަރު

ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސަކަށް ފައިސަލް

"ހަނު ނުތިބެ ވިސްލް ބްލޯވާ އަކަށްވޭ"

ލުބްނާނުގެ ވަގުތީބޮޑުވަޒީރުގެ އިސްތިއުފާ ގަބޫލުކުރައްވައިފި

ކަނޑުއޮތްގިރީގައި އަލުން މަސް ބަންދު ކުރަން ފަށަނީ

ސްކޫލުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ކެމިކަލް ހޯދަނީ

ގެ އަށް ކޮވިޑް ވައްދާ މީހަކަށް އަހަރެން ނުވާނަން

އަސްކަރީ ތަމްރީނަކަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖޭގައި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ސިއްހީ އާލާތްތައް ދީފި

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލް އިއުލާންކޮށްފި

މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 9،10ގެ ކިިިޔުވުން ފަށަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވޯޓާ ވިލާތައް ރާއްޖޭގައި

"އިންޑިއާ ފެރީން މާލެއަށް ބަރޯސާވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ"

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ