ފަހުގެ ޚަބަރު

ހައްލަކީ ޝިހާބު ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމަށް ގެނައުން: ބޮންޑޭ

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 92 މީހުން، މާލެއިން 21 މީހުން

ގިނަމީހުން އެއްވާ ތަންތަނަށް ވެކްސިން ނުޖަހާ ނުވަދެވޭނެ

އަންދަލުސްގެ ޕްރިންސް 40

ޒުވާނުންތަކެއް ނުކުމެ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައިފި

މިއަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުން ބާލަނީ

އައިއެފްސީއިން ދެކުނު އޭޝިއާއަށް އާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރެއް

"ޗައިނާ، ލަންކާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އެޅޭތޯ އެބަ ބަލަން"

ބާއްޖަވެރިކަމުގެ އަސާސަކީ އީމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ނުފެނި، މިއަަހަރުގެ ހައްޖު ނިންމާލައިފި

"ހުޅުމާލެއިން ބާރުގަދަ އަޑެއް ގޮވީ ވެލްޑިން ކުރަނިކޮށް"

އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ ރަޝިއާއިން

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ