ފަހުގެ ޚަބަރު

އަހަރު ނިމުނު އިރު ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ވަނީ ތިރިކޮށްފަ

ޓްރަމްޕްގެ މަޝްރޫއު ތަންފީޒު ކުރިޔަކަ ނުދޭނަން: ހަމާސް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓު ކުރެވެނީ މަދު ގައުމަކުން

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ މެދު ޔުނިސެފުގެ ކަންބޮޑުވުން

ޗައިނާގައި ސްޓާބަކްސްގެ 2،000 އައުޓްލެޓް ބަންދުކޮށްފި

މަހްލޫފުގެ ގަމީހަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތްތައް ހޮވައިފި

ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށް އެރިކްސަން އިންޓައަށް

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޮޕީއެއް އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގެ ލައިސެންސް މެލޭޝިއާގައި އަދި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

ހޫބެއިގައި ތިބި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހުން އަނބުރާ ގެންދަނީ

ކަލިނަރީ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ