ފަހުގެ ޚަބަރު

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު ފުރުވާލައިފި

އެއާ ފްރާންސުގެ 17.5 ޕަސެންޓް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

ތުރުކީން ލީބިޔާގައި ސިފައިންގެ ޒަމާނީ ލަޝްކަރެއްއުފައްދަނީ

ފުރަތަމަ ތިންމަހު މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު އިތުރު

އަދިތްޔާ "ދޯ ވިލަން" ދޫކޮށްލީތަ؟

ހަވާސް އިން މިފަހަރު ގެނެސްދެނީ ކުރު ފިލްމެއް

ފުން އަސަރު ކުރުވައިފިއޭ... 6

ރޭޕިސްޓުން ދިފާއު ކުރާނީ ރޭޕިސްޓުންނާ އެއް ލެވަލްގެ މީހުން

"އަޅުގަނޑުވެސް މިހުރީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއެކު"

ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުން މަޖިލީހުން ބަލަނީ

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 10 މީހުން، ހަތް މީހުން ރަނގަޅުވި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ