LIVE BLOG
DONATE ONLINE
0.00
Total Fund:
MVR
މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން

ވެލެންސިއާގެ ކެޕްޓަންކަން ޑިފެންޑަރު އިމްރާނަށް

ބިދޭސީ ތިން ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ

    09 އޭޕްރިލް 2012 - 3 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން
    3 ކޮމެންޓު
މި އަހަރު ވެލެންސިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރާނީ ޑިފެންޑަރު އަލީ އިމްރާން ކަމަށް އެ ކުލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

ހުސްވި ތިން އަހަރު ގަދަ ހަތަރަކުން ފޭލްވި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އިއުލާނުކުރީ އިއްޔެ ހަވީރު އޮތް ފަރިތަކުރުންތަކަށް ފަހު ޗެއާމަން އިބްރާހީމް ރާއީ ރަޝީދެވެ. ވެލެންސިއާގެ ވައިސް ކެޕްޓަންކަން ކުރާނީ އަބުދުއްރަޝީދުމާހިރު (އަބޫ) އެވެ.

ގދ. ތިނަދުއަށް އުފަން އިމްރާނަކީ 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިފެންޑަރެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ހުސްވި އަހަރު ފަސް މެޗެއްގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކޮށްފަ އެެވެ. އަބޫ އަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅުނު މިޑްފީލްޑަރެކެވެ. އޭނާ ހުސްވި އަހަރުގެ ބޮޑުބައި ހޭދަކުރީ އަނިޔާގަ އެވެ.

މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުން ނިކަމެތިވަފައިވާ ވެލެންސިއާއިން ވަނީ ބިދޭސީ ތިން ކުޅުންތެރިން ގެނެސްފަ އެވެ. އެއީ ކެމަރޫނުގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ޑިފެންޑަރެކެވެ. މީގެ ކުރިން ގެނެސްފައިވަނީ ބެނިން ފޯވަޑަކާއި ގާނާގެ މިޑްފީލްޑަރެކެވެ.

ކުރީގެ ކެޕްޓަން އިސްމާއީލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ) ވަކިވުމުން މި އަހަރު ވެލެންސިއާގެ ކޯޗަކަށް ހުންނާނީ ކުރީގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިގްބާލެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ލިއުން ޝާއިއުކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވުމާއެކު ކޮމެންޓްކުރުން ބަންދުކުރެވިފައި

ކޮމެންޓު ލޯޑުވަނީ